Công ty chúng tôi đã đổi tên. Xin vui lòng truy cập địa chỉ http://www.texo.com.vn để biết thêm chi tiết.